Bæredygtighed

I 2021 befandt Danmark sig på en trist tredjeplads over verdens mest IT-affalds producerende lande målt pr. borger.

På verdensplan voksede denne affaldsforøgelse i 2021, således at der blev produceret over 50 mio. tons IT-affald.

Miljøbelastningen i forbindelse med tilblivelsen af en enkelt PC er enorm. Helt op til 95% kan tilbageføres til produktionen. Og under produktion af en bærbar computer genereres der ca. 1100-1200 kg. IT-affald med dertilhørende miljømæssige konsekvenser.

Derfor er det nærlæggende og bydende nødvendigt, at tage ansvar for genanvendelse og genbrug af hele eller dele af enheden. Herved sikres at mineraler og metaller forbliver cirkulært benyttet.

Udover genbrug og -anvendelse af selve IT-udstyret, udnytter vi ligeledes recycling i pakkematerialer ifm. forsendelse.

Om GES-IT

GES-IT (Green Environment Solutions) er en virksomhed med udgangspunkt i en miljøbevidst og grøn profil. Da IT-området traditionelt set er en stor klimasynder, lige fra producent til slutbruger og igen ved højt forbrug når IT-udstyr skal udskiftes, kræves der ansvarstagen og reformering i form af grøn omstilling på området.

Virksomheden er herfor bevidst om sin placering i forsyningskæden og det ansvar, der bør tages på denne position.

Ved at bistå til genbrug og genanvendelse bidrager virksomheden herved til cirkulær benyttelse og reduktion af CO2 udledning.

Kontakt GES-IT

- Send os en besked